Powiatowy etap Wielkopolskiej Olimpiady ”Wiedzy Konsumenckiej”

16.03.2019

 

Masz zdjęcia lub film do tego artykułu?   Wyślij je do nas!

#szkoła   #uczeń   #olimpiada   #widza   #konsument   #oborniki   

W poniedziałek 11 marca 2019 r. w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Obornikach odbyły się powiatowe eliminacje XV Wielkopolskiej Olimpiady ”Wiedzy Konsumenckiej”.

 

Organizatorami Olimpiady byli: Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów – Delegatura w Poznaniu, Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, Rzecznik Ubezpieczonych, Federacja Konsumentów – kluby w Wielkopolsce, Wielkopolski Inspektorat Wojewódzki Inspekcji Handlowej, powiatowi i miejscy rzecznicy konsumentów oraz starostwa powiatowe województwa wielkopolskiego. 

Celem Olimpiady było propagowanie prawa konsumenckiego wśród młodzieży szkół ponadpodstawowych, tworzenie zachęty do zdobywania wiedzy z tego zakresu a także pośrednio zwiększenie świadomości konsumentów w zakresie ich praw i możliwości obrony przez rzeczników konsumentów. 

Eliminacje przebiegały w formie pisemnego egzaminu testowego ze znajomości podstawowych aktów prawa konsumenckiego takich jak: ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów, ustawa o prawach konsumenta, ustawa o kredycie konsumenckim, ustawa o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym,ustawa Prawo bankowe, ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych.

Do udziału w Olimpiadzie zgłosiło się 35 uczniów z czterech szkół ponadpodstawowych z terenu Powiatu Obornickiego. Ostatecznie do pisania testu sprawdzającego znajomość wiedzy konsumenckiej przystąpiło 31 osób. 

Po sprawdzeniu wyników komisja konkursowa, w składzie: 

1. Urszula Bak Przewodnicząca, 

2. Renata Krajniak Członek, 

3. Edyta Kamińska Członek, 

4. Agnieszka Fietz Członek, 

5. Wojciech Lis Członek, 

ogłosiła, że zwycięzcami Olimpiady zostali: 

1 miejsce – Aneta Landowska z Zespołu Szkół im. H. Cegielskiego w Rogoźnie, 

2 miejsce – Jakub Pospieszny z Zespołu Szkół im. T. Kutrzeby w Obornikach, 

3 miejsce – Edyta Matuszewska z Liceum Ogólnokształcącego w Obornikach. 

Zwycięzcy otrzymali nagrody rzeczowe ufundowane przez Zarząd Powiatu. Z kolei wszyscy uczestnicy odebrali dyplomy za udział i drobne upominki. 

Do konkursu wojewódzkiego Olimpiady zakwalifikowali się uczniowie, którzy zajęli trzy pierwsze miejsca, a więc Aneta Landowska, Jakub Pospieszny i Edyta Matuszewska. 

Finał wojewódzki odbędzie się w dniu 11 kwietnia 2019 r. w sali sesyjnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego. 


To może Cię także zainteresować:
"Narkotyki i dopalacze zabijają" - spotkanie ze strażakami
Nowa inwestycja w gminie Oborniki
74. rocznica wyzwolenia Emmen

 

Poglądy przedstawione w niniejszym materiale są wyłącznie poglądami Autora. Materiał został opublikowany przez Autora - zachowana pisownia oryginalna tekstu. Szczegółowe informacje znajdziesz w Regulaminie. Jeśli uważasz, że niniejsza publikacja jest jego naruszeniem lub narusza ona obowiązujące przepisy prosimy o zgłoszenie tego faktu TUTAJ.

red. | źródło: powiatobornicki.pl / Urszula Bak Powiatowy Rzecznik Konsumentów | foto: powiatobornicki.pl

Komentarze