Pożegnano wieloletnią dyrektor PCPR-u.

05.10.2016

 

Masz zdjęcia lub film do tego artykułu?   Wyślij je do nas!

W Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Obornikach zakończyła pracę dotychczasowa dyrektor placówki Barbara Słaboleposza- Rojna. Pani Barbara Słabolepsza-Rojna od podstaw budowała i organizowała pracę w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie. Swoim bezgranicznym zaangażowaniem oraz sumienną i ofiarną pracą bezsprzecznie zyskała opinię urzędnika lubianego, szanowanego oraz darzonego zaufaniem przez podwładnych i przełożonych.

Po 17-tu latach pracy postanowiła odejść na zasłużoną emeryturę. Podczas wrześniowej sesji Rady Powiatu Obornickiego oficjalnie podziękowano byłej już dyrektor za lata pełnej oddania pracy.

– Doceniając Pani zaangażowanie i aktywność społeczną, wyrażamy uznanie i sądzimy, że na zasłużony odpoczynek po okresie aktywności zawodowej przechodzi Pani w poczuciu dobrze spełnionego obowiązku, zaś wspomnienia napotkanych trudności będą Pani towarzyszyły jedynie po to, by móc się cieszyć ich przezwyciężeniem. Włożyła Pani wiele wysiłku i zaangażowania aby od podstaw zorganizować pracę Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. Stworzyła Pani zgrany zespół ludzi, którzy wspólnie pracują dla dobra mieszkańców Powiatu Obornickiego. Zaskarbiła Pani sobie zaufanie i szacunek zarówno swoich pracowników jak i podopiecznych – mówił m.in. Starosta Obornicki Adam Olejnik, który wraz z Przewodniczącym Rady Powiatu Gustawem Wańkowiczem wręczył emerytowanej dyrektor bukiet kwiatów.

Słowa podziękowań i życzeń do odchodzącej dyrektor skierowały też Przewodnicząca Sądu Rejonowego w Obornikach Adrianna Brzozowska, Kierownik Warsztatu Terapii Zajęciowej w Wiardunkach Joanna Napierała, pełniąca obowiązki dyrektora PCPR-u Joanna Piasecka-Stabla, a także obecni na sesji przedstawicie jednostek administracyjnych i radni.

W swoim wystąpieniu Barbara Słabolepsza-Rojna podziękowała władzom, radnym i koleżankom ze współpracujących jednostek za dobrą i życzliwą współpracę, a swojej PCPR-owskiej załodze za zaangażowanie w służbę na rzecz drugiego człowieka. Wyraziła też swoje przekonanie o słuszności działań samorządu powiatowego na rzecz obornickiego szpitala, życząc jednocześnie kolejnych tak trafnych i dobrych decyzji.

red. | źródło: oborniki.pl |foto:oborniki.pl

Komentarze