Strażacy podsumowali 2018 rok

20.02.2019

 

Masz zdjęcia lub film do tego artykułu?   Wyślij je do nas!

#straż   #podsumowanie   #oborniki   

15 lutego br. w siedzibie Komendy Powiatowej PSP w Obornikach odbyła się narada sprawozdawcza z realizacji zadań za 2018 r. Wśród zaproszonych gości znaleźli się przedstawiciele lokalnego samorządu oraz kierownicy i prezesi Ochotniczych Straży Pożarnych powiatu obornickiego.

 

Naradę swą obecnością uświetnili: 

bryg. Adam Topolski – przedstawiciel wielkopolskiego komendanta wojewódzkiego PSP, 

Pan Michał Zieliński – z-ca dyrektora Wielkopolskiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, 

Pani Zofia Kotecka – starosta powiatu obornickiego, 

Pani Renata Tomaszewska – przewodnicząca Rady Powiatu Obornickiego, 

Pan Tomasz Szrama – burmistrz miasta i gminy Oborniki, 

Pan Roman Szuberski – burmistrz miasta i gminy Rogoźno 

Pan Henryk Szrama - wójt gminy Ryczywół, 

insp. Wojciech Spychała – komendant powiatowy Policji w Obornikach, 

Edyta Tomczak – prokurator rejonowy w Obornikach, 

Pani Małgorzata Ludzkowska - dyrektor SP ZOZ w Obornikach, 

Pan Jacek Szczepanik – nadleśniczy Nadleśnictwa Oborniki, 

dh Roman Jaśkowiak – prezes Zarządu Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Rogoźnie, 

dh Sebastian Rabsch – komendant gminny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Rogoźnie,  

Pan Paweł Dombek – przedstawiciel Organizacji Oddziałowej NSZZ Solidarność, 

Pan Robert Protasewicz – przewodniczący zarządu terenowego ZZS Florian. 

Po złożeniu przez st. kpt. Dariusza Szramę meldunku przedstawicielowi Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP nastąpiła część oficjalna, podczas której komendant powiatowy PSP w Obornikach st. bryg. Sławomir Zdrenka przywitał wszystkich przybyłych gości, po czym omówił funkcjonowanie poszczególnych komórek oraz przedstawił główne kierunki i zadania, z którymi przyszło się zmierzyć w 2018 roku. 

Ważnym akcentem było omówienie wyjazdowości podległych jednostek, które interweniowały w 961 zdarzeniach – 211 pożarach, 709 miejscowych zagrożeniach i 41 alarmach fałszywych. 

Średni czas dojazdu do wszystkich zdarzeń to 8 min. 20 s., w przypadku interwencji związanych z zagrożeniem zdrowia i życia czas dojazdu wyniósł 7 min i 24 s. 

Ważnym elementem działalności komendy były akcje profilaktyczno – edukacyjne, których owocem była szeroka współpraca z podmiotami jak: Komendą Powiatową Policji w Obornikach, Szkołami, Stowarzyszeniem Wodniackim „Aplaga” dając szereg prelekcji i pogadanek na temat bezpieczeństwa. 

Ponadto szeroko realizowana były akcje prewencyjne „Otwarte Strażnice„ „Bezpieczne Zbiory” z Oddziałem Regionalnej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, czy „Czad i Ogień - Obudź Czujność”. Ważnym elementem było doskonalenie zawodowe, które realizowane było podczas rozpoznawania operacyjnego obiektów oraz współdziałanie i szkolenie z Ochotniczymi Strażami Pożarnymi powiatu obornickiego. 

Po prezentacji głos zabrał przedstawiciel Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP bryg. Adam Topolski, który odniósł się do zrealizowanych zadań z dużym uznaniem, dziękując tym samym wszystkim funkcjonariuszom komendy i druhom Ochotniczych Straży Pożarnych za zaangażowanie oraz wkład pracy w ochronę przeciwpożarową powiatu obornickiego.

Ponadto głos zabrali: 

Pani Zofia Kotecka – starosta obornicki, 

Pan Michał Zieliński – z- ca dyrektora Wielkopolskiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, 

Pan Tomasz Szrama – burmistrz miasta i gminy Oborniki, 

Pan Roman Szuberski – burmistrz miasta i gminy Rogoźno 

Pan Henryk Szrama - wójt gminy Ryczywół.

Ostatnie słowa wystąpienia Komendant Powiatowy PSP w Obornikach st. bryg. Sławomir Zdrenka skierował do funkcjonariuszy i pracowników służby cywilnej, którym podziękował za wkład pracy oraz podkreślił, że to dzięki ich indywidualnemu zaangażowaniu wizerunek obornickiej straży pożarnej jest oceniany pozytywnie, co ma bezpośredni wpływ na wysoką ocenę wśród naszego społeczeństwa.


To może Cię także zainteresować:
Wydarzenia czytelnicze w SP nr 4 w Obornikach
Powiatowy etap Wielkopolskiej Olimpiady ”Wiedzy Konsumenckiej”
Kursy komputerowe dla seniorów

 

Poglądy przedstawione w niniejszym materiale są wyłącznie poglądami Autora. Materiał został opublikowany przez Autora - zachowana pisownia oryginalna tekstu. Szczegółowe informacje znajdziesz w Regulaminie. Jeśli uważasz, że niniejsza publikacja jest jego naruszeniem lub narusza ona obowiązujące przepisy prosimy o zgłoszenie tego faktu TUTAJ.

red. | źródło: kppsp-oborniki.pl / Zdjęcia: asp.sztab. Maciej Krasowski Opracował: mł. bryg. Marek Wiktorski

Komentarze