XVI Sesja Rady Gminy Ryczywół

23.02.2020

 

Masz zdjęcia lub film do tego artykułu?   Wyślij je do nas!

#sesja   #rada gminy   #ryczywół   

W dniu 12 lutego 2020 roku odbyła się XVI Sesja Rady Gminy. W sprawach regulaminowych Przewodniczący Rady Gminy autopoprawką dodał do porządku obrad punkt podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Centrum Integracji Społecznej w formie samorządowego zakładu budżetowego i nadania mu statutu oraz zmieniono kolejność punktów w porządku obrad.

 

Następnie Wójt Gminy – p. Henryk Szrama wręczył gratulacje p. Grażynie Foedke, która podczas Gali Barwy Wolontariatu 2019 w Poznaniu otrzymała tytuł Wolontariusza Roku. Podziękowano również p. Ewie Knopczyk za pracę na rzecz sołectwa Ryczywół w okresie pełnienia funkcji Sołtysa Sołectwa, która z powodów osobistych nie mogła uczestniczyć w obradach sesji. 

W części dotyczącej opieki zdrowotnej Kierownik Przychodni Zespołu Lekarza Rodzinnego – p. Zbyszko Kubisz przedstawił informację o funkcjonowaniu przychodni, natomiast Przewodniczący Rady Gminy odczytał informację o funkcjonowaniu Przychodni LEX-MED w Ludomach. Następnie Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Obornikach - p. Małgorzata Ludzkowska przedstawiła informację o funkcjonowaniu szpitala. 

W kolejnym punkcie obrad Wicestarosta Obornicki - p. Waldemar Cyranek oraz Radna Rady Powiatu - p. Anna Nowicka wypowiedzieli się na temat szpitala w Obornikach oraz planowanych do wykonania inwestycji na terenie Gminy Ryczywół. 

W dalszej części obrad informacje o działalności międzysesyjnej przedstawili Przewodniczący Rady Gminy, Wójt Gminy oraz przewodniczący poszczególnych Komisji Rady Gminy.

W kolejnym punkcie przystąpiono do podejmowania uchwał zgodnie z porządkiem obrad: 

 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok, w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ryczywół na lata 2020-2028, w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na drogach gminnych, w sprawie rocznego Programu współpracy Gminy Ryczywół z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok, w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właściciela nieruchomości zamieszkałej oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej budynku komunalnego z pomieszczeniami przynależnymi i gruntem, położonego w miejscowości Trzy Góry 5 oraz w sprawie utworzenia Centrum Integracji Społecznej w formie samorządowego zakładu budżetowego i nadania mu statutu. 

W wolnych głosach i wnioskach podjęto temat m.in. wydatków z funduszy sołeckich, rowu przy Placu 1 Maja oraz wozu strażackiego dla OSP Ryczywół. 

Obrady Sesji zakończyły się o godz. 13:27. 

 Transmisja z obrad Sesji dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej.


To może Cię także zainteresować:
XVIII Sesja Rady Gminy Ryczywół
Rewelacyjny Finał WOŚP w Ryczywole
Nowe piłkochwyty na boisku w Lipie i Ryczywole

 

Poglądy przedstawione w niniejszym materiale są wyłącznie poglądami Autora. Materiał został opublikowany przez Autora - zachowana pisownia oryginalna tekstu. Szczegółowe informacje znajdziesz w Regulaminie. Jeśli uważasz, że niniejsza publikacja jest jego naruszeniem lub narusza ona obowiązujące przepisy prosimy o zgłoszenie tego faktu TUTAJ.

red. | źródło: ryczywol.pl

Komentarze