XVIII Sesja Rady Gminy Ryczywół

08.06.2020

 

Masz zdjęcia lub film do tego artykułu?   Wyślij je do nas!

#sesja   #rada gminy   #radny   #ryczywół   

W dniu 29 maja 2020 roku w Gminnym Ośrodku Kultury odbyła się XVIII Sesja Rady Gminy Ryczywół. Radni oraz pracownicy Urzędu Gniny przed wejściem na salę otrzymali maseczki oraz rękawiczki ochronne. Przewodniczący Rady Gminy po otwarciu obrad sesji przedstawił porządek obrad.

 

W dalszej części obrad Prezes Przedsiębiorstwa Komunalnego - p. Krzysztof Garnetz przedstawił informację z działalności spółki za 2019 rok. Poinformował również o planach inwestycyjnych spółki na 2020 rok oraz o priorytetowym działaniu spółki, jakim jest budowa wodociągu do wsi Orłowo.

Informacje o działalności międzysesyjnej przedstawili Przewodniczący Rady Gminy, Wójt Gminy oraz przewodniczący poszczególnych Komisji Rady Gminy. 

Następnie Sekretarz Gminy - p. Janina Feldmann przedstawiła sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Ryczywół z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2019 roku. 

W kolejnym punkcie przystąpiono do podejmowania uchwał zgodnie z porządkiem obrad: w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury za 2019 rok, w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok, w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ryczywół na lata 2020 – 2028, zmieniającej uchwałę w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości niektórych grup przedsiębiorców w celu złagodzenia skutków gospodarczych epidemii, w sprawie przyjęcia programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności wśród zwierząt na 2020 rok, w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny nieruchomości zbywanej w drodze bezprzetargowej. 

W wolnych głosach i wnioskach poruszono temat targowiska w Ryczywole, budynku gospodarczego na ul. Czarnkowskiej, schroniska Azorek w Obornikach oraz placówek oświatowych. 

Obrady Sesji zakończyły się o godz. 13:55. 

Transmisja z obrad Sesji dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej.To może Cię także zainteresować:
XVI Sesja Rady Gminy Ryczywół
Rewelacyjny Finał WOŚP w Ryczywole
Nowe piłkochwyty na boisku w Lipie i Ryczywole

 

Poglądy przedstawione w niniejszym materiale są wyłącznie poglądami Autora. Materiał został opublikowany przez Autora - zachowana pisownia oryginalna tekstu. Szczegółowe informacje znajdziesz w Regulaminie. Jeśli uważasz, że niniejsza publikacja jest jego naruszeniem lub narusza ona obowiązujące przepisy prosimy o zgłoszenie tego faktu TUTAJ.

red. | źródło: ryczywol.pl

Komentarze